Còn được gọi là những sự kiện huyền bí, siêu nhiên là những sự kiện mà khoa học hiện đại khó giải thích. Những tựa game mang hơi hướng siêu nhiên thường thấm đẫm văn hóa dân gian, thần thoại hoặc Truyền thuyết đô thị. Chúng có thể liên quan đến các hiện tượng kỳ lạ hoặc không thể giải thích được, Sức mạnh Tâm linh hoặc các hiện tượng và/hoặc ma hoặc các sinh vật kỳ quái khác. Những sự kiện siêu nhiên là những sự kiện nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta - chúng dễ tin nhưng khó chứng minh.
Không có dữ liệu
Top ngày
Top tuần
Top tháng
Top Donate
Tài phú
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc {coin} coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo