Những webtoon này ( Manga, Manhwa, Manhua) mô tả mức độ nội dung khiêu dâm rõ ràng, được biểu thị bằng một hoặc nhiều yếu tố sau: trình tự chi tiết, đồ họa; nội dung khiêu dâm có tần suất cao, ngay cả khi nội dung không tục tĩu; ảnh khoả thân phổ biến; Trình tự đồ họa, dựa trên tôn sùng; hoặc mô phỏng hành vi tình dục.
Top ngày
Top tuần
Top tháng
Top Donate
Tài phú
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc {coin} coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo