Bối cảnh của một bộ manga lịch sử diễn ra ở một thời điểm nào đó trong quá khứ của Trái đất. Mức độ cống hiến để khắc họa lối sống, xã hội và công nghệ của các thời kỳ và con người trong quá khứ một cách chính xác hoặc đáng tin cậy có thể khác nhau rất nhiều giữa các tác phẩm khác nhau.
Top ngày
Top tuần
Top tháng
Top Donate
Tài phú
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc {coin} coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo