Webtoon Slice of life đề cập đến các sự kiện diễn ra hàng ngày như chuẩn bị cho một ngày mới, làm việc nhà nhẹ nhàng, tận hưởng sở thích hoặc chuẩn bị bữa ăn. Những sự kiện này khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh, nhưng trên hết đều được coi là những hành động bình thường, hàng ngày và không phải lúc nào cũng tuân theo cốt truyện trung tâm. Các thẻ liên quan Cuộc sống học đường và Cuộc sống công việc lần lượt tập trung vào các sự kiện thông thường diễn ra trong môi trường trường học hoặc nơi làm việc.
Không có dữ liệu
Top ngày
Top tuần
Top tháng
Top Donate
Tài phú
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc {coin} coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo