Võ thuật là những kỹ thuật liên quan nhiều đến việc luyện tập và mang tính truyền thống. Những kỹ thuật này có thể có nhiều ứng dụng khác nhau như tự vệ, sức khỏe tâm lý hoặc sử dụng vũ khí nâng cao, cùng nhiều ứng dụng khác. Các nhân vật trong manga này thường dành phần lớn thời gian để rèn luyện để bảo vệ bản thân hoặc người khác, tham gia các cuộc thi kỹ năng, tôn vinh văn hóa của họ hoặc phát triển sức khỏe và tinh thần.
Top ngày
Top tuần
Top tháng
Top Donate
Tài phú
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc {coin} coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo