A One Shot là một bộ truyện tranh độc lập kể một câu chuyện hoàn chỉnh trong khoảng 15-60 trang. Trong khi phần lớn chúng chỉ bao gồm một chương duy nhất, One Shots đôi khi dài vài chương. One Shots thường được phát hành để đánh giá mức độ quan tâm đến một bộ truyện đầy đủ, trong trường hợp đó chúng cũng được gắn nhãn là Chương thí điểm. Nếu được yêu thích, các Chương thí điểm/One Shot này sẽ được đăng nhiều kỳ thành một bộ đầy đủ.
Top ngày
Top tuần
Top tháng
Top Donate
Tài phú
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc {coin} coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo