Manga tâm lý đi sâu vào trạng thái tinh thần hoặc cảm xúc của nhân vật trong hoàn cảnh khó khăn, cho phép bạn quan sát sự thay đổi của họ khi căng thẳng gia tăng. Độc thoại nội tâm là một tính năng quan trọng, cho phép tường thuật đi sâu vào tâm trí nhân vật, tiết lộ những ý tưởng và động cơ sâu kín nhất của họ - ngay cả khi họ có thể bị đẩy đến bờ vực của sự tỉnh táo.
Top ngày
Top tuần
Top tháng
Top Donate
Tài phú
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc {coin} coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo