Một nhân vật trong manga này trải qua quá trình thay đổi giới tính hoàn toàn hoặc một phần về mặt thể chất, cho dù là do các khía cạnh môi trường, một vật phẩm bị phù phép, một điều ước đã được thực hiện hay một số yếu tố khác. Tùy thuộc vào tình huống, nhân vật có thể bị mắc kẹt trong cơ thể mới hoặc tự động thay đổi trở lại vào một thời điểm nào đó hoặc có khả năng thay đổi qua lại theo ý muốn. Nếu một người đàn ông và một người phụ nữ đột nhiên có cùng một cơ thể, thẻ Giới tính Bender cũng được áp dụng.
Không có dữ liệu
Top ngày
Top tuần
Top tháng
Top Donate
Tài phú
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc {coin} coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo