Josei (女性), được dịch là "phụ nữ", là đối tượng nhân khẩu học nhắm đến phụ nữ từ cuối tuổi thiếu niên đến tuổi trưởng thành. Những tựa phim này có xu hướng trưởng thành hơn, thường tập trung vào những tình huống thực tế như cuộc sống công việc hay chuyện tình cảm. Josei là đối trọng của Seinen, một nhóm nhân khẩu học nhắm vào thanh thiếu niên và nam giới lớn tuổi.
Không có dữ liệu
Top ngày
Top tuần
Top tháng
Top Donate
Tài phú
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc {coin} coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo