Thám tử là những người điều tra tội phạm. Những bộ manga này có các nhân vật làm việc trên đường phố, phân tích bằng chứng từ hiện trường vụ án hoặc nghiên cứu hồ sơ trong quá khứ, sử dụng logic và lý luận để khám phá xem ai đã làm gì và làm như thế nào. Các thám tử có thể là thành viên của lực lượng cảnh sát, được một số tổ chức khác tuyển dụng hoặc là những công dân bình thường với mong muốn tìm hiểu sự thật.
Top ngày
Top tuần
Top tháng
Top Donate
Tài phú
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc {coin} coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo