Một hậu cung bao gồm ba nhân vật trở lên có khả năng thể hiện sự quan tâm lãng mạn với một nhân vật nam chính. Giới tính, giới tính hoặc khuynh hướng của các thành viên hậu cung không liên quan miễn là họ độc quyền, hoặc ít nhất là chủ yếu, đang tranh giành tình cảm của cùng một cá nhân - những người có thể đáp lại hoặc không đáp lại một, một vài hoặc không ai trong số những người lãng mạn này. đối thủ.
Top ngày
Top tuần
Top tháng
Top Donate
Tài phú
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc {coin} coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo