Shoujo (少女), dịch là "phụ nữ trẻ", là nhóm đối tượng nhắm đến các cô gái tuổi teen. Các thiết kế nhân vật Shoujo mang tính biểu tượng và có ảnh hưởng nhất đến từ đầu thế kỷ 20, nơi các cô gái và chàng trai đều được vẽ với đôi mắt to. Shoujo là đối trọng của Shounen, một nhóm đối tượng nhắm đến các chàng trai và thanh niên.
Không có dữ liệu
Top ngày
Top tuần
Top tháng
Top Donate
Tài phú
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc {coin} coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo