Doujin là một loại tạp chí phổ biến được sản xuất và phân phối độc lập, thường được in với số lượng nhỏ và thường được viết bởi những người hâm mộ manga và/hoặc anime, bao gồm cả truyện hư cấu dành cho người hâm mộ dựa trên các nhân vật có sẵn từ trước của các tác giả khác. Xem chính sách của Anime-Planet về việc thêm doujinshi vào cơ sở dữ liệu.
Top ngày
Top tuần
Top tháng
Top Donate
Tài phú
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc {coin} coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo